Zápůjčky

Zaměřujeme se také na pronájem zařízení, zejména zásuvkového nábytku, a prodej náhradních dílů.

V rámci zapůjčování zásuvkového zařízení nabízíme zásuvkové nábytky včetně přístěnných chladicích regálů Optimer, mrazicích a chladicích ostrůvků Multinor, CTU, CIN, obslužných pultů Cronos, samostatných agregátů a dalšího sortimentu. V této činnosti máme osmiletou praxi a zkušenosti se všemi potravinářskými řetězci v ČR i v zahraničí (Polsko, Slovensko).

Neustále disponujeme přibližně 250 kusy motor-kompresorů připravených k repasi. Ceny takto repasovaných MK se pohybují na cca polovině cen nových kusů, přičemž  jejich užitná hodnota je na stejné úrovni.

Optimer
Multinor