Montáže

Montáž a instalace chladicích a mrazicích zařízení a klimatizací tvoří jádro činnosti firmy. Pomůžeme Vám s výběrem, nabízíme expertní konzultace a na místě vše zprovozníme.

Montáže zajišťuje šéfmontér a jeho montážní četa, kterou tvoří vlastní montéři s potřebnou kvalifikací, případně si zajišťujeme spolupracující pracovníky, pokud to konkrétní stavba vyžaduje. Spolupráce s těmito pracovníky je prověřena dlouholetou praxí.

Disponujeme vlastními dodávkovými vozidly a dílenským i skladovým zázemím. Na přání zajistíme i odbornou partnerskou elektrikářskou firmu s prověřenou znalostí v oboru. Máme letitou praxi s vybavováním nových prodejen i rekonstruovaných objektů.

Ekologická likvidace vyřazených chladicích a mrazicích zařízení Vám dále zjednoduší inovaci inventáře. V rámci instalace nových zařízení (či samostatně) ekologicky zlikvidujeme ta stará. Jsme držiteli oprávnění k nakládání s odpady včetně ostatních a nebezpečných odpadů. Sami provozujeme zařízení ke sběru a využívání odpadu.